پنج شنبه 26 تیر 1399 | Thursday 16 th of July 2020 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
پیاده سازی پروژه وب سایت گروه تولیدی کورش اسپرت

هنگامی که صفحه به طور کامل طراحی و قابل اجرا شد بایدانرا به یک سرویس دهنده میزبان انتقال دهیم تا کاربران بتوانند به ان دسترسی پیدا کنند.ما برای پیاده سازی سایت با یک میزبان WEBیا PHPدر مورد بهترین راه نشر ان گفتگو کردیم 

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26