پنج شنبه 26 تیر 1399 | Thursday 16 th of July 2020 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
گرفتن یک نام Domain

عموما ادرس یک صفحه وب (URL)از نام Serverومسیر فایل موجود بر روی ان تشکیل می شود. هنگامی که از یک شرکت میزبان استفاده می کنیم ¸ان ها قسمتی از Serverرا برای شما اختصاص می دهند و سایت شما نام انرا به خود می گیرد. اگر نخواهیم نام شرکت میزبان نشان داده شود باید یک نام Domainاجاره کنید.باید توجه داشته باشید که داشتن نام Domainمخصوص¸به کاربران شبکه امکان دسترسی سریع و اسان را فراهم می کند.یکی دیگر از مزیت های Domainاین است که در هنگامی که میزبان را تغییر می دهید¸تمام صفحات با همان نام Domainقابیل دسترسی خواهند بود 

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26