دوشنبه 23 تیر 1399 | Monday 13 th of July 2020 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
3-1) معرفی ابزارهای توسعه

 

    در این سیستم برای طراحی پایگاه داده از نرم افزار SQL server 2008و برای نوشتن کدهای برنامه از محیط برنامه نویسی نرم افزار Visual studio 2010و زبان برنامه نویسی C#استفاده شده است که در زیر علت استفاده از این دو نرم افزار به تفکیک بیان خواهد شد.

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26