دوشنبه 23 تیر 1399 | Monday 13 th of July 2020 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
4-2) نمودار SEQUENCE

شکل 10-2 نمودار چگونگی ورود کاربر به نرم افزار

شکل 10-2 نمودار چگونگی ورود کاربر به نرم افزار

شکل 11-2 نمودار چگونگی ایجاد یک کاربر جدید

شکل 11-2 نمودار چگونگی ایجاد یک کاربر جدید

شکل 12-2 نمودار چگونگی تغییر تصویر کاربر

شکل 13-2 نمودار چگونگی تعیین لیست کارهای روزانه

شکل 14-2 نمودار طراحی یک سازمان جدید

شکل 15-2 نمودار طراحی بخش های یک سازمان

شکل 16-2 نمودار طراحی یک شغل جدید

شکل 17-2 نمودار تعیین شرایط احراز برای هر شغل

 شکل 18-2 نمودار طراحی ازمون برای شغل

شکل 18-2 نمودار طراحی ازمون برای شغل

شکل 19-2 نمودار چگونگی گرفتن ازمون از متقاضی

شکل 19-2 نمودار چگونگی گرفتن ازمون از متقاضی

شکل 20-2 نمودار چگونگی دادن درخواست کار (فرم استخدام)

شکل 20-2 نمودار چگونگی دادن درخواست کار (فرم استخدام)

شکل 21-2 نمودار مشاهده نتایج ازمون متقاضیان

 

 

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26