دوشنبه 23 تیر 1399 | Monday 13 th of July 2020 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
نام فرم: frmLogin.cs

فایل فرم:

شکل 1-4  تصویر پنجره login نرم افزار

شکل 1-4 تصویر پنجره loginنرم افزار

کاربرد فرم:

    ابتدا با استفاده از فرمloginدر برنامه کاربر پس از وارد کردن نام کاربری و رمز ورود وارد صفحه ی اصلی برنامه می شود.

جداول مرتبط با فرم:

عملیات مرتبط با جدول از داخل این فرم

نام پایگاه داده

نام جدولو StoredProcedures

ردیف

Exec

Delete

Insert

Update

Select

 

 

 

 

  •  

Hrms

Users

1

نمونه ای از اشیا روی فرم:

مشخصه های اصلی

کاربرد شی

نام شی

ردیف

Event/Method

Property/Attribute

Click/GetUserInfo

 

تعیین صحت یا عدم صحت رمز ورود و نام کاربری برای ورود به سیستم

btnOK

1

KeyPress

Lines=String[]Array

گرفتن نام کاربری برای چک شدن

txtUserName

2

Enter/KeyPress/Leave

FarsiKeyboard/EnglishKeyboard

UseSystemPasswordChang=True

Lines=String[]Array

گرفتن رمز ورود برای چک شدن

txtPassword

3

 

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26