دوشنبه 23 تیر 1399 | Monday 13 th of July 2020 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
نام فرم: frmUsers.cs

 

فایل فرم:

شکل 3-4  انتخاب گزینه کاربر برای ثبت کاربر جدید

شکل 3-4 انتخاب گزینه کاربر برای ثبت کاربر جدید

 

 

کاربرد فرم:

    با انتخاب گزینه ی کاربر در بالا و سمت راست صفحه ی اصلی برنامه,پنجره ی ثبت کاربر جدید باز خواهد شد که با استفاده از ان می توان کاربر جدید با نام کاربری و رمز ورود خاص ان کاربر ایجاد نمود

شکل 4-4  ورود اطلاعات کاربر جدید

شکل 4-4 ورود اطلاعات کاربر جدید

با پر کردن قسمت های خواسته شده و انتخاب گزینه ی ثبت,کاربر موردنظر ثبت خواهد شد.

شکل 5-4  ثبت کاربر جدید

شکل 5-4 ثبت کاربر جدید

در صورتی که مدیر سازمان گزینه ی لیست کاربران را انتخاب کند لیست کاربران را مشاهده خواهد کرد

شکل 6-4 نمایش اطلاعات کاربران

شکل 6-4 نمایش اطلاعات کاربران

جداول مرتبط با فرم:

 

 

عملیات مرتبط با جدول از داخل این فرم

نام پایگاه داده

نام جدولو StoredProcedures

ردیف

Exec

Delete

Insert

Update

Select

 

 

 

 

  •  

Hrms

OrgParts

1

  •  

 

 

 

 

Hrms

SaveUserInfo

2

 

 

 

 

  •  

Hrms

Users

3

 

 

نمونه ای از اشیا روی فرم:

 

 

مشخصه های اصلی

کاربرد شی

نام شی

ردیف

Event/Method

Property/Attribute

Click/SaveUserInfo

 

ثبت نهایی اطلاعات ورودی در بانک

BtnOk

1

Click

 

مشاهده لیست کاربران سیستم

Button1

2

 

Lines=String[]Array

محل تعیین رمز ورود کاربر

TxtUPass

3

 

 

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26