دوشنبه 23 تیر 1399 | Monday 13 th of July 2020 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
نام فرم: UcORGdesign.cs

فایل فرم:

شکل 9-4  ورود اطلاعات سازمان

شکل 9-4 ورود اطلاعات سازمان

کاربرد فرم:

طراحی سازمان:

    با ورود به قسمت طراحی سازمان,درtabطراحی سازمان مدیر سازمان می تواند با وارد کردن نام شرکت,شماره ی ثبت,تاریخ ثبت,زمینه ی فعالیت,ادرس و ضمیمه کردن تصویر تجاری (logo) وهمچنین دادن توضیحات اضافه در صورت لزوم و سپس زدن گزینه ی ثبت سازمان یا شرکت خود را با مشخصات ذکر شده ثبت کند.

در tabبعدی با عنوان طراحی بخش,مدیر می تواند در قسمت بخش نام بخش مورد نظر خود را وارد کرده و در قسمت شرح وظایف توضیحاتی درمورد وظایف بخش وارد کرده و بخش مورد نظر خود را اضافه کند.

 

شکل 10-4  ورود اطلاعات بخش های سازمان

شکل 10-4 ورود اطلاعات بخش های سازمان

در tabدوم با عنوان طراحی بخش مدیر می تواند از بخش های موجود در سازمان یکی را انتخاب کند و در اینصورت بخش ذکر شده در قسمت بخش به عنوان زیر بخش بخش انتخابی در نظر گرفته خواهد شد و در صورت انتخاب نکردن هیچ یک از بخش های موجود,عنوانی که در قسمت بخش ذکر می شود خودش یک بخش اصلیخواهد بود.

در قسمت شرح وظایف نیز وظایف مربوط به ان بخش در صورت نیاز ذکر خواهد شد.

 بخش های مرتبط با بخش اضافه شده را نیز می توان در این صفحه مشخص کرد  و کاربر می تواند با زدن گزینه ی اضافه بخش مرتبط را بپذیرد و ان را به لیست بخش های مرتبط اضافه کند یا در صورت تمایل نداشتن به اضافه کردن بخش مرتبط گزینه ی انصراف را کلیک کرده و انصراف دهد.

 

شکل 11-4  تعیین بخشهای مرتبط

شکل 11-4 تعیین بخشهای مرتبط

شکل 12-4  اضافه کردن بخش های مرتبط

شکل 12-4 اضافه کردن بخش های مرتبط

 

جداول مرتبط با فرم:

عملیات مرتبط با جدول از داخل این فرم

نام پایگاه داده

نام جدولو StoredProcedures

ردیف

Exec

Delete

Insert

Update

Select

 

 

  •  

 

  •  

Hrms

OrgParts

1

 

 

  •  

 

 

Hrms

Organization

2

 

 

  •  

 

 

Hrms

OrgRelatedParts

3

نمونه ای از اشیا روی فرم:

مشخصه های اصلی

کاربرد شی

نام شی

ردیف

Event/Method

Property/Attribute

Click

 

تائید نهایی ثبت بخش

btnOkPart

1

Click

 

انتخاب تصویر Logoسازمان

btnLogoBrowse

2

Click

 

اضافه کردن بخش مرتبط جدید

btnAdd

3

Click

 

انصراف از طراحی بخش

btnCancelPart

4

Click/SaveCompanyInfo

 

ثبت مشخصات وارد شده سازمان

btnSubmit

5

 

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26