دوشنبه 23 تیر 1399 | Monday 13 th of July 2020 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
نام فرم:UcQuizDesign.cs

 

فایل فرم:

شکل16-4 بخش طراحی ازمون

شکل16-4 بخش طراحی ازمون

کاربرد فرم:

طراحی ازمون:

    در این فرم مدیر با انتخاب کردن عنوان شغل در قسمت شغل و با توجه به شرایط احراز شغل که در سمت راست فرم در قسمت شرایط احراز امده به طرح سوال در قسمت سوال می پردازد و سپس با ذکر جواب های صحیح در قسمت جواب ها و دادن نمره ی مناسب به هر کدام در قسمت نمره و کلیک کردن گزینه ی اضافه سوالات را به ازمون اضافه می کند.

شکل 17-4 ورود سوالات و تعیین نمرات

شکل 17-4 ورود سوالات و تعیین نمرات

سپس با انتخاب گزینه ی پیش نمایش ازمون پنجره ی ازمون استخدامی که شامل سوالات طراحی شده است نمایش داده خواهد شد.

شکل 18-4 نمایش ازمون استخدامی

شکل 18-4 نمایش ازمون استخدامی

شکل 19-4 پاسخ به سوالات ازمون

در قسمت ازمون کاربر می تواند با جواب دادن به سوالات ازمون و انتخاب گزینه ی ثبت نمره ی ازمون و نمره ی خود را از ان مشاهده نماید.

جداول مرتبط با فرم:

 

عملیات مرتبط با جدول از داخل این فرم

نام پایگاه داده

نام جدولو StoredProcedures

ردیف

Exec

Delete

Insert

Update

Select

  •  

 

 

 

 

Hrms

SaveQuestion

1

 

 

  •  

 

 

Hrms

QuizAnswer

2

 

 

 

 

  •  

Hrms

Jobs

3

 

 

 

 

  •  

Hrms

JobParams

4

نمونه ای از اشیا روی فرم:

مشخصه های اصلی

کاربرد شی

نام شی

ردیف

Event/Method

Property/Attribute

 

Lines=String[]Array

محل وارد کردن صورت سوال

txtQuestion

1

CellContentClick

RowTemplate=DataGridViewRow(index=-1)

SelectionMode=FullRowSelect

نشان دهنده شرایط احراز و وزن شرایط

GridJobTerm

2

Click/SaveQ_A

 

اضافه کردن سوال به ازمون

btnOk

3

 

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26