دوشنبه 23 تیر 1399 | Monday 13 th of July 2020 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
نام فرم:UcQuizReport.cs

فایل فرم:

شکل 24-4 مشاهده نتایج ازمون متقاضیان

کاربرد فرم:

گزارشات:

    این قسمت به نوعی مشاهده ی نتایج ازمون را میسر می کند بگونه ای که اسامی تمام متقاضیان یک شغل خاص را به همراه عنوان شغل ,نمره ی کسب شده توسط متقاضی و همچنین نمره از 100 هر متقاضی را بصورت رند شده در پایین پنجره بصورت لیست نمایش می دهد و در قسمت بالا نموداری را نشان می دهد که روی محور xها اسامی متقاضیان ذکر شده و روی محور yها بازه ی نمرات مشخص شده است و نمودار ستونی در این محورها با توجه به نمرات کسب شده توسط متقاضیان رسم شده است تا نتیجه ی ازمون را بصورت ملموس و قابل رویت برای مشخص شدن فردی که بهتریننتیجه را با توجه به شرایط احراز شغل کسب کرده است در اختیار مدیر یا فرد استخدام کننده قرار دهد.

جداول مرتبط با فرم:

عملیات مرتبط با جدول از داخل این فرم

نام پایگاه داده

نام جدولو

StoredProcedures

ردیف

Exec

Delete

Insert

Update

Select

 

 

 

 

  •  

Hrms

AppQuizResultMain

1

 

 

 

 

  •  

Hrms

EmployeeSpecification

2

 

 

 

 

  •  

Hrms

Jobs

3

نمونه ای از اشیا روی فرم:

مشخصه های اصلی

کاربرد شی

نام شی

ردیف

Event/Method

Property/Attribute

SelectedIndexChanged/GetAppQuizResult

FormattingEnabled=True

تعیین عنئان شغل

cboJob

1

Click

Palette=BrightPastel

نمودار نمرات ازمون

ChartMain

2

 

RowTemplate=DataGridViewRow(index=-1)

ColumnHeadersHeight=AutoSize

لیست متقاضیان و شغل انتخابی ونمرات هرکدام

DataGridView1

3

 

    با نگاه اجمالی بر امکانات این نرم فزار می توان موارد زیر را ذکر کرد:

1.امکان دادن درخواست کار و فرم استخدام

2.امکان مقایسه ی شرایط مورد نیاز برای شغل با درخواست هر فرد

3.امکان طراحی ازمون برای مدیر

4.امکان دادن وزنهای مورد نظر به هرکدام از شرایط

5.محدود کردن حالت های تصمیم گیری برای مدیر

6.نزدیک کردن انتخاب مدیر به مناسبترین و بهترین انتخاب

7.تسهیل سازی و کوتاه کردن زمان تصمیم گیری

8.نزدیک کردن سیستم استخدام به شرایط استاندارد

9.امکان طراحی سازمان

10.امکان اضافه و حذف کردن بخش و زیر بخش به سازمان

11.امکان تعریف و طراحی شغل

12. امکان دادن نمره ی دلخواه به هر سوال برای مدیر

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26