پنج شنبه 2 اسفند 1397 | Thursday 21 st of February 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
2-3- Usecase ها
 • مدیریت طبقات
 • مدیریت مقطع
 • افزودن مقطع
 • ویرایش و حذف مقطع
 • مدیریت شاخه
 • افزودن شاخه
 • ویرایش و حذف شاخه
 • مدیریت رشته
 • افزودن رشته
 • ویرایش و حذف رشته
 • مدیریت درس
 • افزودن درس
 • ویرایش و حذف درس
 • مدیریت کتاب
 • افزودن کتاب
 • ویرایش و حذف کتاب
 • مدیریت فصل
 • افزودن فصل
 • ویرایش و حذف فصل
 • مدیریت سوالات
 • مدیریت بخش سوال
 • افزودن بخش سوال
 • ویرایش و حذف بخش سوال
 • مدیریت سوال
 • افزودن سوال
 • ویرایش و حذف سوال  
Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26