جمعه 6 اردیبهشت 1398 | Friday 26 th of April 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
2-5-1- افزودن و ویرایش طبقات - بخش مدیریت

این نمودار برای افزودن و ویرایش دسته بندی هایی است که به پارامترهای قبل از خود وابسته می باشند و باید به این همراه پارامترهای قبل از خود ذخیره شوند.  این پارامترها عبارتند از: مقطع ، شاخه ، رشته ، درس، کتاب و فصل.
مثلا پارامتر شاخه که در این نمودار امده است به پارامتر مقطع  وابسته است، یعنی شاخه و مقطع باید با هم در جدول مربوطه در پایگاه داده ثبت شوند.
همینطور برای رشته به همین صورت باید مقطع و شاخه نیز انتخاب شوند.
برای درس ، باید مقطع ، شاخه و رشته ان درس انتخاب شود .
برای کتاب ، باید مقطع ، شاخه و رشته و درس ان کتاب انتخاب شود .
برای فصل ، درس و کتاب ان فصل انتخاب شود .
 در این بخش نیز برای جلوگیری از تکرار نمودارهای مشابه ، تنها نمودار مربوط به افزودن شاخه جدید اورده شده، 5 دسته بندی دیگر نیز دقیقا با همین توالی افزوده می شوند، تنها تفاوت در پارامترهای ارسالی توابع است.
در این بخش نحوه افزودن به این شکل است که ابتدا چک می کند که حتما فیلد (فیلدهای) وابسته پر شده باشند، سپس در پایگاه داده جستجو می کند که ایا این رشته قبلا در پایگاه داده ثبت شده یا نه . در صورت تکراری نبودن، رشته و گروه ازمایشی در پایگاه داده ثبت می شود.
برای ویرایش یک مورد پس از انتخاب ان در صفحه لیست ان طبقه به این صفحه هدایت می شویم البته در این مورد گزینه های در فیلدها جایگزین می شوند.

شکل 2- 2 – نمودار توالی صفحه افزودن یا ویرایش ایتم

شکل 2- 2 – نمودار توالی صفحه افزودن یا ویرایش ایتم

 

شکل 2- 3 – نمودار توالی فرم افزودن یا ویرایش یک  ایتم

شکل 2- 3 – نمودار توالی فرم افزودن یا ویرایش یک  ایتم 

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26