پنج شنبه 2 اسفند 1397 | Thursday 21 st of February 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
2-5-3-2- مرحله دوم – نمایش لیست سوالات

در این مرحله لیست سوالات مرتب شده با توجه به گزینه های انتخاب شده در مرحله قبل به همراه  تعدادی از جزئیات نمایش داده می شود .

در این قسمت  مدیر (مدیران ) امکان انجام سه عمل از قبیل افزون سوال ، ویرایش سوال و حذف سوال را دارند .

تبصره :  پس از افزودن سوال یا ویرایش و یا حذف ان به صفحه نمایش لیست سوالات مربوطه هدایت می شویم.

برای ملاحظه جزئیات بیشتر هر سوال با انتخاب ان به صفحه ویرایش سوال هدایت شده و جزئیات کامل ان قابل مشاهده خواهد بود.

 

شکل 2- 14– نمودار توالی صفحه نمایش لیست کتاب

شکل 2- 14–نمودار توالی صفحه نمایش لیست کتاب  

 

شکل 2- 15– نمودار توالی تابع  display_list_form

شکل 2- 15–نمودار توالی تابع  display_list_form 

  

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26