پنج شنبه 24 آبان 1397 | Thursday 15 th of November 2018 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
2-5-4-1- مرحله اول - انتخاب کتاب یا پارامتر ها

در این مرحله با توجه به اینکه در کدام حالت قرار داشته باشیم (انتخاب کتاب  یا پارامترها ) اقدام متقضی را انجام می دهیم. نمودارهای توالی  این در مرحله در زیر ارائه شده است.

تبصره : نمودارهای این بخش همانند نمودارهای مرحله اول بخش قبلی می باشد. تنها چند پارامتر ارسالی متفاوت می باشد . 

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26