پنج شنبه 24 آبان 1397 | Thursday 15 th of November 2018 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
2-5-6-1- مرحله اول - انتخاب کتاب یا پارامتر ها

در این مرحله با توجه به اینکه در کدام حالت قرار داشته باشیم (انتخاب کتاب یا پارامترها ) اقدام متقضی را انجام می دهیم. نمودارهای توالی  این در مرحله در زیر ارائه شده است.

 

شکل 2- 17– نمودار توالی صفحه اصلی انتخاب کتاب یا پارامتر

شکل 2- 17–نمودار توالی صفحه اصلی انتخاب کتاب یا پارامتر

 

شکل 2- 18– نمودار توالی تابع  display_book_list

شکل 2- 18–نمودار توالی تابع  display_book_list 

شکل 2-19– نمودار توالی تابع  display_option_list

شکل 2-19–نمودار توالی تابع  display_option_list  

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26