پنج شنبه 2 اسفند 1397 | Thursday 21 st of February 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
2-5-6-2-2- تکمیل سر برگ ازمون

 در این بخش کاربر می بایست اطلاعات مورد نیاز برای سر برگ ازمون را تکمیل نموده تا در تمامی سر برگها تکرار شود . نمودار توالی ان در زیر ارائه می گردد.

شکل 2-21 – نمودار توالی تابع  display_exam_header

شکل 2-21 –نمودار توالی تابع  display_exam_header 

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26