پنج شنبه 2 اسفند 1397 | Thursday 21 st of February 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
2-5-6-2-3- پیش نمایش برگه ازمون

 در این بخش نتیجه نهایی فعالیت کاربر نمایش داده می شود و تمامی سوالات انتخاب شده در الگوی مورد نظر چیده شده و سر برگ نیز ایجاد می گردد. نمودار توالی ان در زیر ارائه می گردد.

 

شکل 2-22– نمودار توالی تابع  display_exam_preview

شکل 2-22نمودار توالی تابع  display_exam_preview 

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26