پنج شنبه 2 اسفند 1397 | Thursday 21 st of February 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
3-1- معرفی جداول

در این پروژه 14 جدول وجود دارد. این جداول به قرار زیر می باشند::

qm_admin_menu,qm_book, qm_chapter, qm_lesson, qm_maghta, qm_messeges, qm_news,  qm_branch,qm_ques, qm_question_part, qm_question_subtype, qm_question_type, qm_reshteh, qm_usres,

 

این جداول برای پشتیبانی از زبان فارسی بصورت charset=utf-8  و colla on=u 8_persian_ci تعریف شده است .

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26