پنج شنبه 2 اسفند 1397 | Thursday 21 st of February 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
3-1-2-جدول qm_ branch

این جدول که یکی از جداول ثبت دسته بندی های جدید می باشد برای ذخیره کردن شاخه تحصیلی می باشد .این جدول دارای شش ستون می باشد::

  • فیلد id شناسه منحصر به فرد برای هر شاخهکه بعنوان کلید اصلی است.
  • فیلد nameنام شاخهمی باشد .
  • فیلد magh_idشناسه منحصر به فرد برای ارجاع به مقطعتحصیلی خاص می باشد.
  • فیلد imageنام تصویر انتخابی برای هر شاخهاست .
  • فیلد textتوضیحاتی برای اطلاعات مورد نیاز دارد.
  • فیلد publishجهت انتشار یا عدم انتشار شاخهبکار می رود .

شکل 3- 2 –جدول qm_ branch

شکل 3- 2 – جدول qm_ branch

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26