پنج شنبه 2 اسفند 1397 | Thursday 21 st of February 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
3-1-3-جدول qm_ reshteh

این جدول که یکی از جداول ثبت دسته بندی های جدید می باشد برای ذخیره کردن رشته های تحصیلی می باشد .این جدول دارای هفت ستون می باشد::

  • فیلد id شناسه منحصر به فرد برای هر رشته که بعنوان کلید اصلی است.
  • فیلد name نام رشته می باشد .
  • فیلد magh_id شناسه منحصر به فرد برای ارجاع به مقطعتحصیلی خاص می باشد.
  • فیلد  bran_id شناسه منحصر به فرد برای ارجاع به شاخهتحصیلی خاص می باشد.
  • فیلد image نام تصویر انتخابی برای هر رشته است .
  • فیلد text توضیحاتی برای اطلاعات مورد نیاز دارد.
  • فیلد publish جهت انتشار یا عدم انتشار رشته بکار می رود .

شکل3- 3 - جدول qm_ reshteh

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26