شنبه 26 آبان 1397 | Saturday 17 th of November 2018 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
3-1-4- جدول qm_ lesson

این جدول که یکی از جداول ثبت دسته بندی های جدید می باشد برای ذخیره کردن درس ها می باشد .این جدول دارای هشت ستون می باشد:

  • فیلد id شناسه منحصر به فرد برای هر درس که بعنوان کلید اصلی است.
  • فیلد nameنام درس می باشد .
  • فیلد magh_idشناسه منحصر به فرد برای ارجاع به مقطعتحصیلی خاص می باشد.
  • فیلد bran_idشناسه منحصر به فرد برای ارجاع به شاخهتحصیلی خاص می باشد.
  • فیلد resh_idشناسه منحصر به فرد برای ارجاع به رشتهتحصیلی خاص می باشد.
  • فیلد imageنام تصویر انتخابی برای هر درس است .
  • فیلد textتوضیحاتی برای اطلاعات مورد نیاز دارد.
  • فیلد publishجهت انتشار یا عدم انتشار درس بکار می رود .

 

شکل3- 4 -  جدول qm_ lesson

شکل3- 4 -  جدول qm_ lesson 

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26