چهارشنبه 1 اسفند 1397 | Wednesday 20 th of February 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
3-1-6- جدول qm_ chapter

این جدول که یکی از جداول ثبت دسته بندی های جدید می باشد برای ذخیره کردن فصل ها هر کتاب می باشد .این جدول دارای هشت ستون می باشد:

  • فیلد id  شناسه منحصر به فرد برای هر فصل که بعنوان کلید اصلی است.
  • فیلد nameنام فصل می باشد .
  • فیلد sub_nameنام فرعی فصل می باشد.
  • فیلد less_idشناسه منحصر به فرد برای ارجاع به درستحصیلی خاص می باشد.
  • فیلد boo_idشناسه منحصر به فرد برای ارجاع به کتابخاص می باشد
  • فیلد imageنام تصویر انتخابی برای هر فصل است .
  • فیلد textتوضیحاتی برای اطلاعات مورد نیاز دارد.
  • فیلد publishجهت انتشار یا عدم انتشار فصل بکار می رود .

 

 

شکل3- 6 -  جدول qm_ chapter

شکل3-6 -  جدول qm_ chapter 

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26