پنج شنبه 2 اسفند 1397 | Thursday 21 st of February 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
3-1-7- جدول qm_question_part

این جدول که یکی از جداول ثبت دسته بندی های جدید می باشد برای ذخیره کردن بخش سوال می باشد .این جدول دارای هفت ستون می باشد:

  • فیلد id  شناسه منحصر به فرد برای هر بخش سوال که بعنوان کلید اصلی است.
  • فیلد nameنام بخش سوال می باشد .
  • فیلد less_idشناسه منحصر به فرد برای ارجاع به درستحصیلی خاص می باشد.
  • فیلد boo_idشناسه منحصر به فرد برای ارجاع به کتابخاص می باشد.
  • فیلد imageنام تصویر انتخابی برای هر بخش سوال است .
  • فیلد textتوضیحاتی برای اطلاعات مورد نیاز دارد.
  • فیلد publishجهت انتشار یا عدم انتشار بخش سوال بکار می رود .

 

شکل3- 7 -  جدول qm_ question_part

شکل3- 7 -  جدول qm_ question_part 

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26