پنج شنبه 2 اسفند 1397 | Thursday 21 st of February 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
3-1-8- جدول qm_question_type

این جدول که یکی از جداول ثبت دسته بندی های جدید می باشد برای ذخیره کردن نوع سوال می باشد .این جدول دارای دو ستون می باشد:

  • فیلد id  شناسه منحصر به فرد برای هر نوع سوال که بعنوان کلید اصلی است.
  • فیلد nameنام نوع سوال می باشد .

 

شکل 3-8 -  جدول qm_ question_ type

شکل 3-8 -  جدول qm_ question_ type

  

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26