پنج شنبه 2 اسفند 1397 | Thursday 21 st of February 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
3-1-10- جدول qm_ admin_menu

این جدول برای ذخیره کردن ایتم های منو مدیریت می باشد .این جدول دارای هفت ستون می باشد:

  • فیلد id  شناسه منحصر به فرد برای هر منو که بعنوان کلید اصلی است.
  • فیلد fnameنام فارسی منو می باشد .
  • فیلد enameنام انگلیسی منو می باشد .
  • فیلد parentبرای اطلاع اینکه این ایتم یک ایتم اصلی است یا فرعی در ارایش منوها می باشد .
  • فیلد separatorبرای اطلاع از وجود جدا کننده در ارایش منوها می باشد.
  • فیلد iconنام ایکون منو برای نمایش در قسمت منوها.
  • فیلد urlادرس برای لینک به صفحه مورد نظر ایتم منو است.

 

شکل 3-10-  جدول qm_ admin_menu

شکل 3-10-  جدول qm_ admin_menu 

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26