چهارشنبه 1 اسفند 1397 | Wednesday 20 th of February 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
3-1-11- جدول qm_ users

جدول فوق جهت ذخیره سازی اخبار  می باشد .این جدول دارای چهار ستون می باشد:

  • فیلد id  شناسه منحصر به فرد برای هر کاربر ، که بعنوان کلید اصلی است.
  • فیلد passرمز عبور هر کاربر می باشد .

 

شکل3- 11 -  جدول qm_ users

شکل3- 11 -  جدول qm_ users 

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26