جمعه 6 اردیبهشت 1398 | Friday 26 th of April 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
3-1-14- جدول qm_ ques

جدول فوق جهت دخیره سازی سوالات با نک سوال به همراه مشخصات دقیق هر سوال می باشد .  و دارای 44 ستون می باشد که در زیر شرح فیلدهای ان پرداخته می شود:

 • فیلد id  شناسه منحصر به فرد برای سوال ، که بعنوان کلید اصلی است.
 • فیلد boo_idشناسه منحصر به فرد برای ارجاع به کتابخاص می باشد.
 • فیلد chap_idشناسه منحصر به فرد برای ارجاع به فصلخاص می باشد.
 • فیلد type_idشناسه منحصر به فرد برای ارجاع به نوع سوالخاص می باشد.
 • فیلد layout_idشناسه منحصر به فرد برای ارجاع به الگوی سوالخاص می باشد.
 • فیلد part_idشناسه منحصر به فرد برای ارجاع به الگوی بخش سوالخاص می باشد.
 • فیلد publishجهت انتشار یا عدم انتشار سوال بکار می رود.
 • فیلد createdateتاریخ ایجاد سوال می باشد.
 • فیلد lasteditedateتاریخ اخرین ویرایش سوال می باشد.
 • فیلد  creatoridشماره منحصر بفرد ایجاد کننده سوال می باشد
 • فیلد  lasteditoridشماره منحصر بفرد اخرین ویرایش کننده سوال می باشد.
 • فیلد usedcounterتعداد دفعات استفاده از سوال را مشخص می کند.
 • فیلد editcounterتعداد دفعات ویرایش سوال را مشخص می کند.
 • فیلد  hardnessجهت تعیین درجه سختی سوال بکار می رود.
 • فیلد  gradeجهت تعیین بارم سوالبکار می رود.
 • فیلد descriptionاصلاعات اضافه در مورد سوال را نگهداری می کند.
 • فیلد keywordکلمات کلیدی سوال برای جستجورا نگهداری می کند.
 • فیلد mtextبرای تعیین متن سوال بکار می رود.
 • فیلد opt1جهت گزینه  اول سوالات چهار گزینه استفاده می شود بکار می رود.
 • فیلد opt2جهت گزینه  دوم سوالات چهار گزینه استفاده می شود بکار می رود.
 • فیلد opt3جهت گزینه  سوم سوالات چهار گزینه استفاده می شود بکار می رود.
 • فیلد opt4جهت گزینه  چهارم سوالات چهار گزینه استفاده می شود بکار می رود.
 • فیلد imageدر صورتیکه سوال دارای عکس باشد بکار می رود.
 • فیلد  answerجهت پاسخ سوال بکار می رود.

 

شکل3-14 - جدول qm_ ques

شکل3-14 -  جدول qm_ ques 

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26