جمعه 6 اردیبهشت 1398 | Friday 26 th of April 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
3-2- ارتباط جدوال

در طراحی پایگاه داده این پروژه، ابتدا ما برای نرمال سازی پایگاه داده، تمام داده هایی که به هم مربوط می شدند را در جدول های جداگانه قرار دادیم و از قرار دادن اطلاعات در یک جدول کلی اجتناب کردیم. همان طور که در جدول های یک تا نه ملاحظه شد، اطلاعات مربوط به دسته بند یهای مختلف در جدول های مجزا ذخیره شده است. به عنوان مثال جدول book تنها اطلاعات مربوط به کتابها را ذخیره می کند و یا جدول chapter فقط مشخصات مربوط به فصل های هر کتاب و سایر جداول به همین ترتیب .
مسئله ی دیگری که برای جلوگیری از افزونگی و افزایش حجم پایگاه داده اعمال شد ارتباط جداول طریق کلید خارجی[1]  بود. همان طور که در شکل 15 ملاحظه می شود بجای تکرار فیلد های مشترک در جداول مختلف از طریق id منحصر به فرد هر جدول انها را با هم ارتباط دادیم که از این طریق:
1-    از ذخیره شدن اطلاعات تکراری یعنی تکرار اطلاعات در جدول های مختلف جلوگیری کردیم.
2-    بجای نگهداری اطلاعات حجیم کاراکتری برای نگه داشتن اطلاعات از اعداد استفاده شد، که این نیز در کمینه کردن حجم پایگاه داده و سریع کردن جستجوها در جداول در هنگامی که حجم اطلاعات در جداول بالا می رود، بسیار موثر است.
این مسئله در جدول qm_ques به طور واضحی مشهود است. همان طور که ملاحظه می شود این جدول برای ذخیره کردن کتاب، فصل، نوع سوال، بخش سوال تنها شماره منحصر به فرد انها را ذخیره می کند


[1]- Foreign Key 

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26