پنج شنبه 2 اسفند 1397 | Thursday 21 st of February 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
4-1- نمای کلی از نرم افزار

در شکل 4-1 نمایی کلی از نرم افزار را ملاحظه می کنید که در بخش های بعد تک تک امکانات ان به تفکیک خواهد امد..

شکل 4- 1 - نمای کلی نرم افزار

شکل 4- 1- نمایکلینرمافزار

  

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26