پنج شنبه 2 اسفند 1397 | Thursday 21 st of February 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
4-5- امکان ویرایش و حذف سوال

 کاربر جهت مشاهده لیست سوالات موجود در پایگاه داده می بایست  همانند مرحله 4-4 سه مرحله را طی کند .  برای مشاهده لیست سوالات با گزینه "مدیریت سوالات" را انتخاب نماید. سپس مرحله اول و دوم را همانند قسمت قبلی انجام می دهد . در مرحله لیست سوالات با توجه به پارامترهای انتخابی دو مرحله قبلی با تعدا از جزئیات نشان داده می شود .

 

شکل 4- 9 – مدیریت سوالات – لیست سوالات

شکل 4- 9– مدیریت سوالات – لیست سوالات

 

تعداد سوالات نشان داده شده در هر صفحه امکان تغییر دارد . در صورتیکه تعداد سوالات در یک صفحه امکان نمایش نداشته باشد در صفحات بعد نشان داده خواهند شد که این کار با انتخاب صفحه مورد نظر در انتهای صفحه انجام می گیرد .

در صفحه لیست سوالات برای ویرایش و حذف سوال همانند مرحله 4-3 اقدام می کنیم . 

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26