جمعه 6 اردیبهشت 1398 | Friday 26 th of April 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
بخش اول : نصب برنامه

برنامه ازمون ساز بر اساس زبان phpنوشته شده است . برای نصب برنامه برای سرور باید مقدمات زیر را انجام داد.

تنظیم فایل قسمت مدیریت : فایل db_fns.phpرا از مسیر زیر در نرم افزار Dreamweaver  باز می کنیم .

                   Administrator -> include -> db_fns -> db_fns.php

سپس در تابع db_connectتنطیمات اتصال به پایگاه داده مانند زیر تکمیل می کنیم .در قسمت زیر اطلاعات را بصورت زیر وارد می کنیم.

$result = mysql_connect ("نوع پایگاه", "نام کاربر برای اتصال به پایگاه داده", "رمز عبور");

mysql_select_db('نام پایگاه داده')

برای تنظیم قسمت کاربری همانند قسمت مدیریت اقدام می کنیم با این تفاوت که برای دسترسی به فایل db_fns.phpدر قسمت کاربری از مسیر زیر استفاده می کنیم . 

include -> db_fns -> db_fns.php 

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26