پنج شنبه 2 اسفند 1397 | Thursday 21 st of February 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
بخش دوم : راهنمای استفاده از نرم افزار

نرم افزار ازمون ساز  دارای دو بخش اصلی است .

 • بخش مدیریت
 • بخش کاربری

 بخش مدیریت

در قسمت مدیریت کارهای زیر باید انجام گیرد تا امکان استفاده از سیستم در بخش کاربری وجود داشته باشد.

 • باید دسته بندی های لازم را به سایت اضافه نمود.
 • سپس سوالات را در بانک سوالات اضافه نمود.

پیوست 1 – افزودن طبقه جدید

پیوست 1–افزودن طبقه جدید

برای افزودن دسته بندی های سایت همانطور که در شکل پیوست 1-1  مشاهده می شود باید از منوی موجود در بالا سمت راست سایت ، قسمت طبقات را کلیک نمایید. در این بخش 6 دسته بندی  موجود در سایت نمایش داده می شود و برای هر یک می توان روی گزینه مربوطه کلیک نمود . بعنوان مثال برای اینکه درس جدید را به سایت اضافه کنیم بر روی گزینه درس کلیک می نمائیم . سپس در صورت وجود اطلاعات که از قبل وارد پایگاه داده شده در صفحه مدیریت درس نمایش داده می شود . در این قسمت با انتخاب گزینه جدید به قسمت افزودن درس هدایت شده این صفحه در شکل زیر نشان دانه شده است . سپس اطلاعات مورد نیاز را تایپ کرده و موارد دیگر را از منوهای کشویی انتخاب نموده و بعد دکمه ذخیره را می فشاریم . اگر درس اضافه شده تکراری نباشد ، سیستم پیغام ثبت اطلاعات با موفقیت اعلام می کند .

پیوست 2 – افزودن درس جدید

پیوست 2 –  افزودن درس جدید

در مورد افزودن تمام دسته ها شیوه ی کار به همین منوال می باشد.

پس از اتمام عملیات افزودن به صفحه مدیریت ان طبقه منتقل می شوم و پیغام متناسب ارائه می شود .

در این مرحله اگر نیاز به ویرایش و یا حذف باشد . باید با انتخاب ان مورد و زدن دکمه ویرایش به صفحه ویرایش منتقل شده و امکان ویرایش خواهد بود.

برای حذف در همان صفحه با انتخاب هر چند مورد با هم و فشردن دکمه حذف ، در صورتیکه زیر مجموعه نداشته باشد ، موارد از پایگاه داده حذف می شوند .

برای افزودن سوال باید در قسمت پانل مدیریت گزینه افزودن  سوال را انتخاب نمایید و یا از  منو بالا گزینه افزودن سوال را انتخاب نمایید .

پیوست 3 - انتخاب گزینه افزودن سوال

پیوست 3 -  انتخاب گزینه افزودن سوال

سپس مراحل زیر را جهت افزودن سوال به ترتیب انجام می دهیم.

 • تعیین کتاب : مدیر برای افزودن سوال در ابتدا بایست در صفحه لیست کتاب ها همانند شکل زیر ، کتاب مورد نظر را انتخاب نماید .

پیوست 4- انتخاب کتاب

پیوست 4- انتخاب کتاب

 • انتخاب پارامترها : در این مرحله مدیر باید پارامترهای نوع سوال ، الگوی سوال و  فصل مورد نظر را از صفحه حاضر انتخاب نموده همانند شکل زیر سپس دکمه ادامه را انتخاب نماید.

پیوست 5 – انتخاب پارامترها

پیوست 5 – انتخاب پارامترها

 • افزودن سوال : در این قسمت مدیر بایست متن سوال و موارد خواسته شده را تکمیل و از گزینه های لیست شده مانند درجه سختی ، بارم و ... گزینه مورد نظر را انتخاب نماید و در انتها کلید ذخیره را بفشارد همانند شکل زیر . در صورتیکه سوالی مشابه وجود نداشته باشد با انتقال به صفحه لیست سوالات پیغام موفقیت در ذخیره اعلام می شود در غیر اینصورت با نشان دادن پیغام خطا عدم ثبت سوال در پایگاه داده را به وی اعلام می نماید .

پیوست 6 – افزودن سوال

پیوست 6 – افزودن سوال

در صورت نیاز به ویرایش و حذف سوال مدیر باید مراحل زیر را انجام دهد .

 • تعیین کتاب :همانند مرحله افزودن سوال
 • انتخاب پارامترها : همانند مرحله افزودن سوال
 • لیست سوالات : در این مرحله با توجه به گزینه های انتخابی در دو مرحله قبلی لیست سوالات نمایش داده شده همانند شکل زیر .

پیوست 7 – لیست سوالات

پیوست 7 – لیست سوالات

در این صفحه مدیر جهت ویرایش با کلیک بر روی متن سوال به صفحه ویرایش منتقل شده و پس از انجام اصلاحات می بایست کلید ذخیره را بفشارد . پس سیستم چک می کند که سوالی مشابه وجود دنداشته باشد و پس از ذخیره در پایگاه داده پیغام ویرایش با موفقیت می دهد در غیر اینصورت پیغام خطایی صادر می کند .

برای حذف سوال نیز مدیر با انتخاب هر چند سوال و زدن دکمه سطل زباله ، سوالات را از دید کاربران در بخش کاربری مخفی می نماید .

بخش کاربری

در این بخش کاربران با ورود به سیستم ابتدا با اخباری که از سوی مدیریت سایت تهیه شده روبرو شده و امکان مطالعه انها برای کاربران وجود دارد. همانند شکل زیر.

با انتخاب گزینه ایجاد ازمون کاربران به صفحه "انتخاب کتاب" منتقل شده کاربر بایست در این صفحه کتابی مورد نظری را که قصد تهیه سوال از انرا دارد با توجه به درس انتخاب نماید . برای این امر کاربر باید بر روی عنوان هر کتاب کلیک نموده مانند شکل زیر تا به صفحه بعد برود .

پیوست 10 – بخش کاربری – انتخاب کتاب

پیوست 10 – بخش کاربری – انتخاب کتاب

در مرحله بعد کاربر با ورود به صفحه انتخاب پارامترها باید دو پارامتر را انتخاب نماید .

پارامتر اول انتخاب نوع سوال می باشد . کاربر از میان لیستی که در زیر بخش نوع سوال است باید حداقل یکی از گزینه را انتخاب نماید مانند شکل زیر . این گزینه ها عبارتند از تشخیصی ، پرسشی ، صحیح و غلط ، چند گزینه ای و ... . کاربر با انتخاب این گزینه این امکان برایش مهیا خواهد شد که در مراحل بعد لیست سوالات را که به توجه به این قسمت تهیه نموده است مشاهده نماید

پیوست 12– بخش کاربری – انتخاب فصل

بعد از ان کاربر با فشار دادن دکمه ادامه به صفحه لیست سوالات منتقل خواهد شد .

کاربر پس از انتخاب کتابها و پارامترها در دو مرحله قبل نتایج حاصله از جستجو را در صفحه انتخاب سوال مشاهد خواهد نمود . در این صفحه که در شکل زیر مشاهده خواهید نمود ، کاربر با مطالعه هر سوال در صورت تمایل انرا انتخاب نموده که با انتخاب هر گزینه ان سوال به لیست سوالات افزوده می شود . درصورت زیاد بودن تعداد سوالات حاصل از جستجو ،انها در صفحات مجزا نشان داده می شوند. کاربر برای دستیابی به این صفحات از انتها صفحه برای شماره صفحه مورد نظر کلیک می کند .

با هر با کلیک کاربر بر روی هر سوال تعداد سوالات انتخاب شده و همچنین جمع بارم ازمون در منو سمت چپ برای وی نشان داده می شود.

پس اتمام انتخابهای وی کاربر با کلیک دکمه "مرحله بعد"در منو سمت چپ از این صفحه خارج و به مرحله بعد منتقل خواهد شد.

پیوست 13– بخش کاربری – انتخاب سوال

پیوست 13– بخش کاربری – انتخاب سوال

کاربر پس اتمام مرحله سوال به صفحه " انتخاب الگوی برگه" هدایت می شودتصویر این در شکل زیر قابل مشاهده است . وی باید در این مرحله از میان الگوهای موجود برای چینش صفحه باید یک گزینه را انتخاب نماید و پس از ان دکمه "مرحله بعد" را از انتهای صفحه فشار دهد.

پیوست 14–بخش کاربری –انتخاب الگوی برگه

در ادامه کاربر به صفحه "اطلاعات سربرگ" می رسد . وی در این صفحه در صورت تمایل می تواند با تکمیل گزینه خواسته شده ، این اطلاعات در سر برگ نمایش داده شود .مانند شکل زیر . در انتها کاربر از انتها صفحه دکمه "مرحله بعد" را می فشارد تا به مرحله بعد منتقل شود .

پیوست 15– بخش کاربری – اطلاعات سر برگ

پیوست 15–بخش کاربری –اطلاعات سر برگ

پس از تکمیل کلیه مراحل قبل اکنون تمام اطلاعات برای چینش سوالات در برگ ازمون کامل شده که در صفحه "پیش نمایش" به نمایش داده می شود . در این صفحه کاربر تمام سوالاتی را که انتخاب نموده در صفحه الگوی انتخاب شده قرار می گیرند ، مانند شکل زیر. درصورتیکه تعداد سوالات در یک صفحه کامل نشود در اینصورت ، ادامه سوالات در صفحات دیگر چینش می شوند.

در صورت عدم وجود مشکل کاربر با فشردن دکمه "" ، به صفحه "" منتقل خواهد شد .

پیوست 16– بخش کاربری – پیش نمایش

پیوست 16–بخش کاربری –پیش نمایش

در این مرحله سوالات که در یک الگوی صفحه چیده شده اماده برای چاپ می باشد که کاربر با تنظیم خصوصیات پرینتر امکان چاپ برایش فراهم خواهد شد . تصویر صفحه مذکور در زیر نمایش داده شده است .

 پیوست 17– بخش کاربری – مرحله چاپ

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26