پنج شنبه 31 خرداد 1397 | Thursday 21 st of June 2018 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
2-1-3- موارد کاربرد

همان طور که در دو شکل زیر نیز مشاهده می کنید ، موارد کاربرد در برنامه فوق به شرح ذیل می باشند:

  • بخش مدیریت :

ورود به سیستم[1]

ایجاد کاربر[2]

حذف کاربر[3]

تغییر کلمه عبور[4]

غیرفعال کردن کاربر[5]

فعال کردن کاربر[6]

  • بخش کاربر :

ورود به سیستم[7]

صندوق پستی[8]

ارسال ایمیل[9]

دریافت ایمیل[10]

پاسخ[11]

ارسال کردن به دیگران[12]

پوشه جدید[13]

نامه های زاید[14]

خالی کردن نامه های زاید[15]

سطل زباله[16]

خالی کردن سطل زباله[17]

پیش نویس[18]

پیام جدید[19]

تماس ها[20]

تماس جدید[21]

گروه جدید[22]

ویرایش[23]

حذف تماس[24]

شکل 2-1- نمودار مورد کاربرد بخش مدیریت

شکل 2-1- نمودار مورد کاربرد بخش مدیریت

شکل 2-2- نمودار مورد کاربرد بخش کاربران

شکل2-2- نمودار مورد کاربرد بخش کاربران[1]Login

[2]Create User

[3]Delete User

[4]Change Pass

[5]Disable User

[6]Enable User

[7]Login

[8]Inbox

[9]Send Message

[10]Received Message

[11]Reply

[12]Forward

[13]New Folder

[14]Spam

[15]Empty Spam

[16]Trash

[17]Empty Trash

[18]Draft

[19]New Message

[20]Contact

[21]New Contact

[22]New Group

[23]Edit

[24]Delete 

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26