پنج شنبه 31 خرداد 1397 | Thursday 21 st of June 2018 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
2-2- نمودار توالی

نمودار توالی که جزو نمودارهای اساسی در روند تحلیل هر سیستمی می باشد به جزئیات موجود در سیستم می پردازد ، در ادامه نمودارهای توالی سیستم مربوطه بیان می شود.

شکل 2-3- نمودار توالی ورود به سیستم مدیریت

شکل 2-3- نمودار توالی ورود به سیستم مدیریت

شکل 2-4- نمودار توالی تغییر کلمه عبور مدیر

شکل 2-4- نمودار توالی تغییر کلمه عبور مدیر

شکل 2-5- نمودار توالی ایجاد حساب کاربری توسط مدیر

شکل 2-5- نمودار توالی ایجاد حساب کاربری توسط مدیر

شکل 2-6- نمودار توالی ورود به سیستم کاربر

شکل 2-6- نمودار توالی ورود به سیستم کاربر

شکل 2-7- نمودار توالی ویرایش اطلاعات کاربر

شکل 2-7- نمودار توالی ویرایش اطلاعات کاربر

شکل 2-8- نمودار توالی دریافت ایمیل

شکل 2-8- نمودار توالی دریافت ایمیل

شکل 2-9- نمودار توالی ارسال ایمیل

شکل 2-9- نمودار توالی ارسال ایمیل

شکل 2-10- نمودار توالی ایجاد تماس

شکل 2-10- نمودار توالی ایجاد تماس

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26