پنج شنبه 31 خرداد 1397 | Thursday 21 st of June 2018 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
3-1- معرفی جداول

جدول awm_accounts: از این جدول برای نگهداری مشخصات حساب کاربری کاربران استفاده می شود فیلدهای این جدول به شرح ذیل می باشند:

 • id_acct: هر حساب کاربری که ایجاد می شود یک عدد منحصر به فرد به وی داده می شود برای همین این فیلد به صورت خودکار اضافه[1] می شود.
 • id_user  : این فیلد با جدول a_usersارتباط دارد.
 • deleted  : در صورتی که کاربر توسط مدیر غیر فعال باشد این فیلد مقدار یک را می گیرد.
 • email : ادرس ایمیل که نمی تواند تکراری باشد.
 • mail_protocol  : نوع پروتکل دریافت کننده ایمیل که می تواند POP3و یا IMAPباشد را مشخص می کند.
 • mail_inc_host: وارد کننده ایمیل
 • mail_inc_login: نام کاربری
 • mail_inc_pass: کلمه عبور
 • mail_inc_port  : شماره پورت ورودی
 • mail_out_host  : خارج کننده ایمیل
 • mail_out_login : نام کاربری خارج کننده ایمیل
 • mail_out_pass : کلمه عبور خارج کننده ایمیل
 • mail_out_port : شماره پورت خارج کننده ایمیل
 • friendly_nm : نام مختصر
 • use_friendly_nm: مقدار این فیلد از نوع بولین است و مشخص می کند که در ارسال ایمیل می توانیم از نام مختصر استفاده کنیم یا خیر.
 • mails_on_server_days: تعداد روزی که پس از ان ایمیل از روی سرور حذف می شود را ذخیره می کند.
 • Signature: از نوع متن می باشد و امضا کاربر در انتهای نامه های ارسالی را نگهداری می کند .
 • mailbox_size: اندازه صندوق پستی

 جدول awm_addr_book: از این جدول برای نگهداری مشخصات تماس های ایجاد شده استفاده می شود این جدول شامل فیلدهای زیر می باشد :

 • id_addr: شماره ادرس منحصر به فرد
 • date_created:تاریخ ایجاد
 • date_modified: تاریخ ویرایش اطلاعات
 • h_email: ادرس ایمیل
 • fullname: نام
 • notes: یادداشت ها
 • use_friendly_nm: استفاده از نام مختصر
 • h_street: ادرس خیابان
 • h_city: نام شهر
 • h_state: نام استان
 • h_zip: کد پستی
 • h_country: نام کشور
 • h_phone: تلفن
 • h_fax: شماره فکس
 • h_mobile: موبایل
 • h_web: ادرس وب

سایر فیلدها برای قسمت اطلاعات تجاری کاربران است و مانند بالا اطلاعات تکمیل می شود.

جدول awm_addr_groups: از این جدول برای نگهداری اطلاعات مربوط به گروه های ایجاد شده استفاده می شود  فیلدهای این جدول در زیر اورده شده اند :

 • id_group: شماره منحصر به فردی که به هر گروه داده می شود
 • group_nm: نام گروه

سایر نام فیلدها مانند جدول awm_addr_bookمی باشد و اطلاعاتی که در این فلیدها قرار می گیرند مانند این جدول می باشند.

جدول awm_filters: از این جدول برای نگهداری عملیات مربوط به  فیلتر شدن کاربران استفاده می شود :

 • id_filter: شماره فیلتر منحصر به فرد
 • field: از این فیلد برای مشخص کردن نوع فیلدی که عملیات فیلتر بر روی ان انجام می شود استفاده می شود.
 • condition: این فیلد، شرطی که بر روی فیلتر انجام می شود را مشخص می کند.
 • filter: ادرس ایمیل کاربری که عملیات فیلترینگ بر روی وی انجام می شود.
 • action: نوع کاری را که انجام می شود که شامل حذف یا انتقال پیام می باشد را مشخص می کند.
 • id_folder:  شماره پوشه ای که عملیات فیلترینگ بر روی ان انجام می شود را مشخص می کند.
 • applied: تعداد دفعاتی را که عملیات اعمال شده است.

جدول awm_folders: از جدول فوق برای نگهداری اطلاعات مربوط به مدیریت پوشه ها استفاده می شود، فیلدهای موجود در جدول فوق به شرح ذیل می باشند :

 • id_folder: به هر پوشه های که ایجاد می شود یک شماره منحصر به فرد اختصاص داده می شود.
 • id_acct: شماره حساب کاربری
 • id_parent: در صورتی که پوشه ایجاد شده به عنوان زیر رشته یکی از پوشه های اصلی در نظر گرفته شود این فیلد شماره پوشه پدر را مشخص می کند و اگر جزو پوشه های اصلی باشد به ان مقدار 1- داده می شود.
 • type: به هر کدام از پوشه های اصلی که در برنامه است یک شماره از 0 تا 5 داده می شود وبه سایر پوشه ها به ترتیب شماره دیگری نسبت داده می شود.
 • name: نام پوشه
 • full_path: در صورتی که پوشه ایجاد شده به عنوان زیر رشته پوشه های قبلی در نظر گرفته شود این فیلد مسیر قرار گرفتن پوشه را مشخص می کند.
 • hide: نمایش یا عدم نمایش پوشه ها
 • fld_order: ترتیب قرار گرفتن پوشه ها

جدول awm_messages: فیلدهای مربوط به این جدول پس از ارسال پیام تکمیل می شوند و فیلدهای ان شامل :

 • id_msg: شماره منحصر به فردی که به هر کدام از پیام ها داده می شود.
 • id_acct: شماره حساب کاربری فرد ارسال کننده ایمیل
 • id_folder_srv: شماره پوشه ایجاد شده بر روی سرور
 • id_folder_db: شماره پوشه ایجاد شده بر روی پایگاه داده
 • from_msg: فرستنده ایمیل
 • to_msg: دریافت کننده ایمیل (ارسال به)
 • cc_msg: دریافت کننده ایمیل (کپی نامه)
 • bcc_msg: دریافت کننده ایمیل (کپی محرمانه)
 • subject: موضوع نامه
 • msg_date: تاریخ ارسال نامه
 • attachments: صفر یا یک مشخص می کند فایلی ضمیمه شده است یا خیر.
 • size: اندازه پیام ارسالی
 • priority: درجه اولویت پیام ارسال شده را مشخص می کند.
 • replied: این فیلد مشخص می کند که ایا به این پیام پاسخ داده شده است یا خیر.
 • forwarded: این فیلد مشخص می کند که ایا این پیام برای فرد یا افراد دیگری ارسال شده است یا خیر.
 • body_text: متن پیام
 • sensitivity: درجه حساسیت پیام

جدول awm_settings: هر حساب کاربری در هنگام ایجاد نیاز به تکمیل اطلاعاتی را دارد این جدول شامل تنظیمات انجام شده بر روی هر حساب کاربری  می باشد:

 • id_setting: شماره منحصر به فرد
 • msgs_per_page: تعداد پیام در هر صفحه
 • last_login: تاریخ اخرین اتصال
 • logins_count: تعداد دفعات ورود به سیستم
 • mailbox_limit: اندازه صندوق پستی
 • allow_change_settings: ایا کاربر اجازه انجام تغییر در تنظیمات دارد یا خیر.
 • allow_dhtml_editor: غیر فعال کردن ویراستار
 • contacts_per_page: عداد تماسها در هر صفحه

[1] auto_increment 

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26