دوشنبه 3 اردیبهشت 1397 | Monday 23 rd of April 2018 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
3-2- نرمال سازی

نرمالسازی فرایند سازماندهی داده ها در پایگاه داده بطور کارامد است. نرمالسازی روشی برای طراحی جداول پایگاه داده است و داده ها را به طریقی ساماندهی می کند که باعث کاهش افزونگی داده و رفع مشکلات ساختاری در ان می شود.

فرایند نرمال سازی بر روی ایجاد جداول و رابطه بین انها طبق یک سری از قواعد معین تاکید دارد هر چند این عمل باعث ایجاد جداول بیشتری می شود اما از افزونگی غیر ضروری داده ها جلوگیری می کند به عنوان مثال در مورد برنامه ایمیل مبتنی بر وب می توان ایجاد تماس و گروه جدید را نام برد هر چند که در مورد این داده ها می توان از یک جدول استفاده کرد ولی برای افزایش ساماندهی داده های وارد شده از دو جدول برای این منظور استفاده شده است که از یک جدول همان طور که در بخش قبل ذکر شد برای ذخیره داده های مربوط به تماس جدید و از جدول دیگر برای ذخیره داده های مربوط به گروه جدید استفاده می شود و در نهایت از ارتباط بین فیلدهای جداول برای برقراری ارتباط بین جداول استفاده شده است.

مورد دیگری که برای جلوگیری از افزونگی و افزایش حجم پایگاه داده در نظر گرفته شده است مسئله ارتباط میان جداول است ، همان طور که در شکل 3-1 ملاحظه می کنید بجای تکرار فیلدها در جداول مختلف از طریق یک فیلد منحصر به فرد داده های جداول مختلف را با هم ارتباط داده ایم.

 

شکل 3-1- ارتباط میان جداول

شکل 3-1- ارتباط میان جداول


 

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26