دوشنبه 3 اردیبهشت 1397 | Monday 23 rd of April 2018 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
پیوست الف- نحوه نصب نرم افزار

برای استفاده و راه اندازی از سیستم ایمیل مبتنی بر وب لازم است تا  نرم افزار XAMPPرا بر روی سیستم خود نصب و اجرا نمایید اما علاوه بر نصب این نرم افزار لازم و ضروری است که تنظیمات Mercuryرا انجام دهید که بدهی است در صورتی که این تنظیمات به درستی انجام نشود مطمئنا سیستم ایمیل مبتنی بر وب در استفاده و به کارگیر پروتکل های ارسال و دریافت ایمیل با مشکل مواجه می شود پس توصیه می شود عملیات زیر را پس از نصب نرم افزار XAMPPبه ترتیب و کامل انجام دهید تا در استفاده از سیستم دچار مشکل نشوید.

بعد از نصب برنامه به مسیر نصب برنامه رفته و گزینه  XAMPP Control Panel  را انتخاب کنید تا منوی مربوط به ان ظاهر شود سپس بر روی گزینه های Startاز موارد Apache، MySqlو Mercuryکلیک نمایید تا این امکانات برای شما در حالت اماده قرار گیرند. در زیر به تنظیماتی که در مورد هر کدام از این موارد باید انجام دهید می پردازیم:

 • تنظیمات Mercury:

بعد از کلیک بر روی گزینه Admin مربوط به Mercuryپنجره مربوط به تنظیمات ان باز می شود.

 1. در اولین گام بهتر است که این سرور را در حالت اماده[1] به کار قرار دهیدبرای این منظور از منوی Fileبر روی گزینه Enter offline modeدو بار کلیک نمایید بعد از انجام این عمل مشاهده می کنید که در بالای پنجره هایی که در این صفحه باز می باشند عبارت Readyبه جای Offlineقرار می گیرد.
 2. از منوی Configurationگزینه Protocol modulesرا انتخاب کرده و ان را به صورت نمایش داده در شکل تنظیم کنید.

شکل الف-1- Protocol modules

شکل الف-1- Protocol modules

 

 1. بعد از انجام تنظیمات و بستن پنجره لازم است که یکبار پنجره Mercuryرا بسته و مجددا وارد شوید تا سرور به روزرسانی شود.
 2. از منوی "Configuration" ->"Mercury core module" برگه Generalرا انتخاب نموده و تغییرات را مطابق شکل بر روی ان اعمال نمایید.

شکل الف-2-Mercury core module

 1. از منوی "Configuration" -> "MercuryS SMTP Server" " برگه Generalرا انتخاب نموده و تغییرات را مطابق شکل 1-3  اعمال نموده و سپس برگه ConnectionControlرا مطابق شکل 1-4 تنظیم نمایید.

شکل الف-3- MercuryS SMTP Server

شکل الف-3- MercuryS SMTP Server

 

شکل الف-4

شکل الف-4-Connection Control

 1. از منوی "Configuration"->"MercuryP POP3 Server"برگه Generalرا انتخاب نموده و تغییرات را مطابق شکل 1-5 انجام دهید.

شکل الف-5- MercuryP POP3 Server

شکل الف-5-MercuryP POP3 Server

 1. MercuryC SMTP Clientرا از منویConfigurationانتخاب کرده و ان را به صورت شکل زیر تغییر دهید.

شکل الف-6- MercuryC SMTP Client

شکل الف-6-MercuryC SMTP Client

 1.  در این مرحله که مهمترین مرحله می باشد لازم است که قبل از ایجاد  هر حساب کاربری (که توسط مدیر در بخش مدیریت انجام می شود) ، از منوی"Configuration"-> "Managelocal users"  را انتخاب کنید و پس از باز شدن پنجره مذکور بر روی دکمه ADDکلیک نمایید تا پنجره User detailsظاهر شود بعد از ان در قسمت Usernameنام کاربری  و در قسمت Mail passwordکلمه عبور را وارد نمایید دقت نمایید که هر حساب کاربری را که ایجاد می نمایید باید با نام کاربری که در این فرم وارد می نمایید یکسان باشد.

شکل الف-7- Manage local users

شکل الف-7-Manage local users

 

 

 • تنظیمات MySql:

برای نصب پایگاه داده بعد از کلیک بر روی گزینه Adminمربوط به MySql، صفحه مرورگر نمایش داده می شود که در این قسمت پس از ایجاد یک پایگاه داده جدید با نام webmailسپس به مسیر برنامه رفته و از داخل پوشه DataBaseپایگاه داده مربوطه را Importنمایید.

 • تنظیمات Apache:

قبل از اینکه تنظیمات این قسمت را انجام دهید لازم است که کدهای برنامه ای را که در اختیار دارید به طور کامل در مسیر برنامه XAMPPو در پوشه htdocsکپی نمایید. حال مانند موارد قبل گزینه Adminمربوط به Apacheرا کلیک نموده تا صفحه مرورگر باز شود سپس برای ورود به بخش مدیریت ادرس  http://localhost/webmail/adminpanel/index.phpرا در منوی ادرس وارد نمایید.

وبرای ورود به صفحه اطلاعات کاربری ادرس http://localhost/webmail/webmail.phpرا در منوی ادرس وارد نمایید.

در صورتی که برای اولین بار از سیستم استفاده می کنید ابتدا وارد بخش مدیریت شده و در قسمت نام کاربری mailadmو برای کلمه عبور رمز 1234 را وارد نمایید تا وارد بخش مدیریت شده و امکان ایجاد حساب کاربری برای شما فراهم اید دقت داشته باشید که برای افزایش امنیت مدیر در همان اولین اتصال کلمه عبور را تغییر دهید.[1]Ready 

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26