پنج شنبه 2 اسفند 1397 | Thursday 21 st of February 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
1-1 مقدمه

ارتباط در لغت شامل هرگونه ارسال،پخش یا دریافت علامت، سیگنال، نوشته ها، انتشارات، صداها یا هرنوع اطلاعات و اخبار بوسیله سیم، رادیو، علائم فوری و سیستمهای الکترو مغناطیس میباشد.

شاید نخستین ابزار بشر برای ارتباط راه دور استفاده از اتش و دود بوده است. بشر اولیه با قطع و وصل جریان دود و نور اتش با همنوعان خود در فواصل دور ارتباط برقرار می کرد. موضوع برقراری ارتباط به عنوان یک موضوع بسیار مهم همیشه ذهن بشر را به خود مشغول نموده است. ظهور و پیدایش دستگاههای مختلف ارتباطی  با معماری های متفاوت دلیلی بر اهمیت این موضوع میباشد. از ظهور مورس تاکنون که ما شاهد استفاده از خطوط دیتائی در طیف گسترده هستیم کاربردهای متفاوت  ارتباطات را در زمینه های مختلف شاهد بوده ایم.به جرات میتوان گفت که ارتباطات به عنوان یکی از ایتمهای اصلی پیوند بین صنایع مختلف میباشد.از این طریق است که پایه های عصری به نام ارتباطات شکل گرفت . عصری که در ان عدم حضور وسایلی چون تلفن، رادیو، اینترنت و . . . برای هیچیک از ما  قابل تصور نیست.

صنعت هوانوردی که از صنایع پیشرو است نیز دارای تاریخچه ای همانند ارتباطات از نظر اهمیت و پیشرفت میباشد و به دلیل ساختار خاص ان دارای پیوندهای عمیقی با دیگر صنایع میباشد و پیشرفت ان به پیشرفت صنایع مختلف ارتباط دارد.

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26