چهارشنبه 1 اسفند 1397 | Wednesday 20 th of February 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
1-2 ارتباطات صنعت هوانوردی

ارتباطات در صنعت هوانوردی بطور کلی به دو گروه تقسیم میشود.

-  ثابت           (Aeronautical Fixed Telecommunication Network)

- سیار             (Aeronautical Mobile Telecommunication Network)

ارتباطات ثابت شامل انواع ارتباط بین نقاط ثابت روی زمین مانند فرودگاهها، مراکز کنترل، مراکز مخابراتی، ایستگاههای هواشناسی و غیره بوده و ارتباطات سیار به ارتباط بین هواپیما و زمین و یا هواپیما با هواپیمای دیگر گفته می شود.

ارتباطات ثابت در صنعت هواپیمائی با برقراری شبکه های ارتباطی مبادله پیامهای هوانوردی مطابق با استانداردهای جهانی و استانداردها و پیشنهادات سازمان بین المللی هواپیمائی کشوری ایجاد می شود. مهمترین شبکه های مورد استفاده ارتباط هوانوردی در دنیا عبارتند از:

·        شبکه ثابت ارتباطات هوانوردیAFTN      

·        شبکه عمومی مبادله اطلاعات ایکائو  CIDIN

·        شبکه ارتباطات هوانوردیATN       

در ایران شبکه گسترده AFTN   این وظیفه را انجام می دهد. هر فرودگاه توسط قسمتی به نام "ارتباطات هوانوردی" یا "مخابرات هواپیمایی"  به فرودگاههای دیگر و به مرکز شبکه واقع در شهر تهران متصل است.

نظر به استفاده گسترده و اهمیت شبکه AFTNدر کشور ما، در فصل بعد به معرفی این شبکه به طور جداگانه  می پردازیم. لازم به ذکر است، تمامی پیامهایی که در اینده به انها می پردازیم ، تحت این شبکه به سایر نقاط کشور پخش می شوند.

حال معرفی کوتاهی از دو شبکه دیگر، CIDINو  ATNرا ارائه می دهیم

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26