چهارشنبه 1 اسفند 1397 | Wednesday 20 th of February 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
1-4-1 CPDLC

یکی ازاجزای اصلی طرح CNS/ATMاستفاده ازDATA LINK   برای اداره کردن ارتباطات روتین بین هواپیما و کنترلرهای مراقبت پرواز میباشد . که این سیستمها در مناطقی از اقیانوس ارام استفاده میشود.

 سیستم CPDLC(CONTROLLER PILOT DATA LINK CONNECTION) به کنترلر مراقبت پرواز اجازه می دهد که داده ها وMESSAGE های دیجیتالی خود را توسط شبکه های کامپیوترهای که در ایستگاه زمینی و سیستمهای کامپیوتری نصب شده در هواپیما مبادله کند . این امر ضمن کاهش مسائل حاصل از تراکم فرکانسها به کنترلر اجازه می- دهد در زمان کوتاهی پرواز های بیشتری را هدایت کند. یکی از مزایای مهم این شبکه کاهش زمان واکنش و پائین اوردن میزان خطا در دریافت داده ها توسط پرسنل پروازی میباشد. این مزایا هم برای خدمه پرواز و هم برای کنترلر مفید بوده و باعث افزایش ضریبایمنی پروازها می گردد

شکل1-3 : چگونگی پوشش زمین توسط 4 ماهواره INMARSATکه در سیستم ارتباطی طرح CNS/ATMبه کار برده شده است.

شکل1-5: نمونه سیستمهای CPDLCمورد استفاده در مراقبت پرواز

 شکل1-6: نمونه سیستمهای CPDLCمورد استفاده در هواپیما

شکل1-7 : نمونه سیستمهای CPDLCمورد استفاده در هواپیما

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26