چهارشنبه 1 اسفند 1397 | Wednesday 20 th of February 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
2-1 AFTN چیست؟

پس از تشکیل کنوانسیون ایکائو در نوامبر1944 برای ایجاد سازمان هواپیمائی کشوری ICAOو همزمان با شروع بکار این سازمان در تاریخ 4 اوریل 1947، در جهت براوردن نیازهای ارتباطی بین ایستگاههای ثابت هوانوردی که به عنوان قسمتی از تجهیزات سازمان ICAOدر جهت تامین هر چه بیشتر سلامتی پرواز تاسیس شده بود شبکه ارتباطی وسیعی بین ایستگاههای ثابت به وجود امد.که هدف ان بهره جستن از سریعتریت سیستمهای مخابراتی موجود و توسعه اینگونه سیستمهادر جهت مبادله هر چه سریعتر اطلاعات مربوط به هوانوردی در برقراری سلامتی پرواز بود.

این شبکه را شبکه ثابت ارتباطات راه دور هوانوردی(AFTN) نام نهادند که موظف به برقراری ارتباطات هوانوردی تحت قوانین و مقررات موجود در ITU(INTERNATIONALTELECOMUNICATION UNION) بود.که ضمن عضویت در این اتحادیه صاحب نظر در  وضع قوانین جدید و یا قوانین گذشته مربوط به هوانوردی نیز میباشد.

AFTNیک سیستم جهانی از مدارهای ثابت هوائی است که به عنوان بخشی از سرویس ثابت هوانوردی برای مبادله پیامها و داده های دیجیتالی میان ایستگاههای ثابت هوائی که دارای خصوصیات ارتباطی یکسان یا قابل انطباق باشند، ایجاد شده است.

در طراحی و مهندسی شبکه های ثابت هوانوردی چهار ایتم مورد توجه قرار میگیرد:

1.     اصول مربوط به ترکیب شبکه

2.     اصول مربوط به مراکز مخابراتی موجود در شبکه

3.     اصول مربوط به مدارها و کانالها

4.     اصول مربوط به روتینگ و توزیع از پیش تعیین شده پیامها و اطلاعاتDATA

حال به ذکر اصول مهم و اساسی که مرتبط با این مقال می باشند، می پردازیم.

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26