چهارشنبه 1 اسفند 1397 | Wednesday 20 th of February 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
2-1-4 اصول مربوط به روتینگ و توزیع از پیش تعیین شده پیامها

اصل اول- بین دو نقطه از شبکه AFTNفقط یک مسیر نرمال مشخص باید وجود داشته باشد.

اصل چهارم- مبادله پیامها از یک نقطه به نقطه دیگر باید از طریق نقاط ورودی- خروجی بین مناطق انجام پذیرد.

اصل پنجم- استفاده از سیستم توزیع قراردادی برای پیامهای AFTNباید با توافق قبلی ایستگاههای ذیربط باشد.

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26