چهارشنبه 1 اسفند 1397 | Wednesday 20 th of February 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
2-2 سیستمهای مورد استفاده در مراکز مخابراتی AFTN

سیستم مورس:این سیستم روی باند فرکانس AM  بهره برداری میشود. این سیستم اولین سیستم مورد استفاده در مراکز مخابراتی دنیا و ایران بوده است.

سیستم تلکس:در این سیستم انرژی مکانیکی به انرژی الکتریکی و کلمات از نقطه ای به نقطه دیگر انتقال می یابد. تا دهه ی 60 شمسی در کشور ما از این سیستم استفاده می شد که با رواج رایانه این سیستم تقریبا منسوخ گردید. هم اکنون در برخی فرودگاه های کشور به عنوان پشتیبان سیستمهای دیجیتالی استفاده می شود.

رله :TORN TAPEکه در این سیستم کلیه کارهای رله توسط اپراتور و با استفاده از نوار کاغذی انجام می شود.(امروزه این سیستم از رده خارج شده است.)

رله:PBTTدر این سیستم نیز با استفاده از نوار کاغذی رله پیامها انجام می شود با این تفاوت که ارسال همزمان به چند مدار میسر است و بعضی از کارهای رله بصورت اتوماتیک انجام می شود.

سیستم نیمه اتوماتیک :در این سیستم تشخیص ادرس و تعیین مدار خروجی  پیامها به عهده اپراتور و بقیه کارهای رله، اتوماتیک انجام می شود . در این سیستم ذخیره پیامهابادیسکهای مغناطیسی انجام می شود و ارسال به مدارهای خروجی حتما با فرمان اپراتور است.

سیستم تمام اتوماتیک:در این سیستم کلیه کارهای رله از جمله تشخیص ادرس و تعیین مدار خروجی بطور خودکار توسط سیستمهای کامپیوتری انجام میشود

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26