پنج شنبه 2 اسفند 1397 | Thursday 21 st of February 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
3-1 مقدمه

در این فصل در مورد روند رو به رشد پیام رسانی در ارائه سرویس های مراقبت پرواز ( ATS) صحبت می کنیم . این سرویس چارچوب استانداردها و پیش زمینه هایی که سازمان ICAO  در قالب انها عمل می کند و نیز روش ها و پروتکل هایی که برای انتقال بهتر اطلاعات ارائه می کند شامل می شود .

صنعت ATS  با بهره گیری از مزایای فناوری جدید و با برقراری زیر ساخت های مورد نیاز برای گذر  از سامــانه کنونی AFTNو رسیدن به راهکار جدید AMHS  تدوین شده است . این روند صعودی فرصــتی را در اختیار صنعت ATS   قرار می دهد که بتواند نیاز های رســــمی خود را در مقـــوله پیام رسانی با ابزارهای استاندارد نرم افزاری براورده ساخته و این مزیت را برای کاربر داشته باشد که از قابلیت های نرم افزارهای تجاری موجود نهایت استفاده را به منظور پشتیبانی فراینــد ارسال ضمایم پیام ها و نیز دسترسی از طریق شبکه جهانی WEB  به عمل اورد .

در این فصل در خصوص پیشینه AMHSو نیز پروتکل های بکار گرفته در ان  OSIو X.400اشاره خواهیم کرد. خاطر نشان می کنیم که این دو پروتکل ( OSIو X.400) در بازار عمومی در مقایسه با سایر پروتکل ها از استاندارد های پیشرفته تر بهره نمی برند و پروتکل های اینترنتی TCP/IPو SMTPگوی سبقت را از انان ربوده اند . نبود اقبال عمومی به  OSIو X.400  تاثیر مخربی را بتدریج بر انان در صحنه رقابت داشته است ( نبود رقابت ، ابداع و نوگرایی و افزایش قیمت و بها ). به هرحال برخی سازمانها موجود انرا اتخاذ می کنند ( بعنوان مثال بکارگیری OSI  و X.400تنها در مکالمات بین المللی و استفاده از نرم افزار های تجاری بیشتر در کاربردهای داخلی ) تا بتوانند یکپارچگی AMHSرا از نظر قابلیت عملیاتی اجزاء تشکیل دهنده حفظ نمایند.اما دیگر زمان ان رسیده است که حجم متوسطی از اعتبار خود را برای سرمایه گذاری های دیگر در نظر بگیرند.

شبکه ثابت مخابرات هوانوردی ( AFTN) ، شبکه ای که امروزه ICAO  انرا برای رد و بدل اطلاعات دایر کرده است - اطلاعات زمینی شامل عملیات ملی و بین المللی هواپیمایی - این شبکه تمامی فرودگاهها و سازمانهای مربوطه را در دنیا از طریق مراکز منطقه ای و ملی که در هر کشور وجود دارد و دفاتر انها که در هر فرودگاه یا مرکز تجمع کشور واقع شده است متصل می گرداند . این داده ها شامل پیام هایی می شود که به حرکت هواپیما ها ، اوضاع و شرایط فرودگاهها، هواشناسی و سایر اطلاعات مربوط به مراقبت پرواز ارتباط پیدا می کند.   AFTNرد و بدل نمودن داده های مربوط به شرکت های هواپیمایی مثل تعداد مسافرین ، رزرو بلیط ، بلیط فروشی و امور مربوط به حمل بار مسافر را بر عهده ندارد.

سامانه پیام رسانی صنعت هواپیمایی یا همان AFTNکه در قرن بیستم متوجه تغییرات  رو به رشدی شده است ، از تنها فناوری موجود در ان زمان که TELEXنام داشت ، یعنی ارسال اطلاعات تنها به شکل متن استفاده نمود . این شکل به ظاهر ساده و بی تکلف انتقال پیام در تمام دنیا فراگیر شده است.

اگرچه این فناوری کارامد است اما محدودیت هایی را بر سر راه انجام وظایف قرار داده است که هیچ خط مستقیم به روز درامده ای را نمی پذیرد . هر سامانه ای که در اینده بوجود بیاید می بایست

از قابلیتی برخوردار باشد که  بتواند اطلاعات را به حالت قدیمی یعنی همین شکل و فرم پیام رسانی ساده که بسیار نام اشناست برگرداند.

 AFTN پشتیبانی برقراری ارتباطات هوانوردی را در سالیان متمادی بر عهده داشته است، اینک نیازهای جدیدی در راستای ظهور فناوری های نو بوجود امده اند و دیگر تمایلات تغییر یافته اند. امروزه ارسال دیاگرام ها ، نقشه های هوا شناسی و دیگر ضمائم یک خواسته جدید است که AFTNاز عهده ان بر نمی اید . دیگر صنایع که از سامانه های ارسال پیام به شکل متن ساده دوری گزیده اند به جرگه مخالفین AFTNپیوسته اند و اذعان دارند که دیگر متروک و ناکار امد است و تعمیر و نگهداری و جابجایی ان دیگر پاسخگوی نیاز های جدید نیست .

CIDIN، پروتکلی است که ICAOبر اساس X.25و برای ارسال اطلاعات خاص هوانوردی بعد از AFTNمعرفی کرده و از ابتدا قرار بود که برای اطلاعات عمومی بعنوان یک شبکه ارتباطات معرفی شود .اما در عمل در اروپا کلا جایگزین AFTNشده بود و کمک کرد تا سودمند تر از AFTNواقع شود البته در حوزه کارایی و عملکرد شبکه CIDINنیز هم اینک به سرانجام راه و عمر خود رسیده است چرا که صنعت ارتباطات از پشتیبانی کردن شبکه های X.25هزینه بر، فاصله گرفته است.

حرکت و جابجایی از AFTN/CIDINبه سمت فناوری جدید و پیشرفته مدتهاست موعدش سر رسیده است و اینک عملی گشته است ، انهم به واسطه انکه در حال حاضر استاندارد های بین المللی در سطح گسترده مورد پذیرش سامانه های در ارتباط با پیام رسانی قرار گرفته اند .  ICAO استاندارد تکامل یافته ITU-TX.400را که در مدل OSIتعریف شده را برگزیده است

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26