چهارشنبه 1 اسفند 1397 | Wednesday 20 th of February 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
3-2 دلایل لازم برای دگرگونی

افزایش حجم ترافیک هوایی، بوجود اورنده یک نیاز اساسی و حیاتی برای پیکره جامعه هوانوردی شد که عبارت بود از ارتقاء سطح کیفی انتقال اطلاعات زمینی .

برای نیل به این هدف و استفاده از فناوری های به روز ICAO  شبکه مخابراتی هوا نوردی ATN  را مشخص کرده است ، تا انجا که به ارتباطات زمین به زمین مربوط می شود ، ATN  می بایست جایگزین شبکه های موجود که بر اساس AFTNو CIDINمی باشند را دنبال کند .

بنابراین دلایل متعددی وجود دارد که ما را ملزم می سازد تا به روز رسانی سامانه های پیام رسانی موجود ATSرا جدی گرفته و انرا اغاز کنیم :

ü     AFTNبصورت متروک در امده است (هزینه بر بودن پشتیبانی و سامانه های جایگزین) و در راستای سیاست های ICAOبرای ATNمناسب نمی باشند. بسیاری از سامانه ها هم اینک بالغ بر چهل سال عمر دارند .

ü     نیاز های امروز ICAOبرای یک سامانه پیام رسانی ATS  بر اساس پروتکل استاندارد صنعتی X.400تعریف شده اند و نه AFTN

ü     سخت افزار CIDINبزودی غیر قابل پشتیبانی خواهد شد ( هزینه بالا و عدم وجود قطعات )

ü     Euro Control(مرکز کنترل فضای اروپا) پیشنهاد کرده است که یک شبکه IPبرای منطقه اروپا تنظیم کنند. این اتفاق در ادامه ، دیگر مناطق را نیز ملزم به پیروی خواهد نمود .

ü     یک نیاز جدید مبتنی بر ارسال پیام های گرافیکی بعنوان مثال نقشه های هوا شناسی ، اینک یک پیشرفت کلیدی در عرصه پیام های هوا نوردی محسوب می شود .

 

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26