چهارشنبه 1 اسفند 1397 | Wednesday 20 th of February 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
3-3 معرفی استانداردهای ISO-OSI

به منظور برقراری ، هماهنگی و یکپارچگی میان همه کاربران ( اعم از ملتها ، پشتیبانها و صنایع مختلف ) سامانه های رایانه ای مدرن و پیشرفته می بایست بر روی زبان خاص و شکل خاص داده ها که برای هر دو طرف قابل فهم و درک بوده و یکپارچگی میان اعضاء را بالا می برد ، به توافق برسند. اغلب این مشترکات مورد چانه زنی طرفین قرار می گیرد که برقراری ان ها طی یک موافقت دو جانبه صور ت می گیرد .

این موافقت دو جانبه برای یک جفت از اعضاء مناسب است ، اما اگر هر یک از کاربران خواستار تعداد بیشتری از این موافقت ها باشند تشکیلات اداری مورد نیاز این خواسته بسیار پهن پیکر خواهد شد . تحت این شرایط ان استاندارد بین المللی که جامع تر است معمولا مورد توافق قرار می گیرد و با تطبیق با استاندارد های بین المللی منتشره، حصول یکپارچگی سراسری ، حتی اگر ضمانتی هم صورت نگرفته باشد ، اسانتر می گردد. ISO  استاندارد OSIرا تعیین کرد تا بتواند نیاز های موجود را پاسخگو باشد.

استاندارد جدید ICAO  که برای رد و بدل پیامها در شبکه ATNمورد استفاده قرار می گیرد تحت عنوان سامانه مدیریت پیام های سرویس مراقبت پرواز (ATS) ، یا AMHSنامگذاری شده است که اساس انها استاندارد های موجود اصلاح شده است بنام های ITU-T X.400  و ISO/IEC10021است . این استانداردها برای مصارف گسترده ICAOکه در دستورالعمل های استاندارد و تبصره ای سند 9705/AN965کاربردهای زمین به زمین این سازمان مشخص شده اند گسترش کارایی پیدا کرده اند .

این استانداردها جامع و کامل بوده و یک قالب دقیق را بر پروتکل های ارتباطات هر کشوری حاکم می سازد تا بتوانند تحت نظر ان کار کنند .با این راهکارهای استاندارد مزایای عملکردی متعددی بدست می اید که عبارتند از :

ü     این استاندارد ها پایدار و اصلاح یافته اند .

ü     راهکار های جدید و در نتیجه پشتیبان های جدید محدود و مشخص شده هستند .

ü     راهکارهای پیشنهادی و سامانه ها گرانبها و دارای مالکیت مادام العمر می باشند .

ü     پروتکل های پیشرفته COTSمثل SMTPو TCP/IPهم اکنون ارزان ترند ( بطور مثال در مقایسه قیمت یک OSI Routerبا قیمت یک  Routerپیشرفته TCP/IP) و نیز از نظر پشتیبانی اسان و سهل الوصول اند .

 

بعنوان یک صنعت، چالشی که پیش روی مراقبت پرواز قرار دارد سرمایه گذاری است که می بایست برای راهکار های تضمین کننده یکپارچگی در سطح بین الملل و در حد هزینه های قابل قبول انجام می شود . ما بر این باوریم که بکارگیری نرم افزار خاص طراحی شده  موجب کمتر شدن پیچیدگی، افزایش کارایی و مهم تر از همه هزینه های تعمیر و نگهداری و مالکیت را کاهش می دهد.

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26