چهارشنبه 1 اسفند 1397 | Wednesday 20 th of February 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
3-5 اشنایی با خصوصیات ساختار های لایه بندی شده

این خصوصیات به شرح ذیل می باشند :

ü     تقسیم فرایند ارتباطات به بخش های بزرگ که قابل مدیریت هستند .

ü     یک تغییر در این لایه تغییر دیگر در لایه دیگر را موجب نمی شود .

ü     وقتی لایه ای از لایه فوقانی پیامی دریافت می کند ان لایه متناوبا ان پیام را داخل بسته ای مجزا محصور می کند.

ü     لایه ها می توانند با یکدیگر ترکیب شده تا نیازهای مختلف را تامین کنند .

ü  لایه ها دستورالعمل های مشخصی را برای برقراری ارتباط با لایه های مجاور اتخاذ می کنند ، بنابراین تعامل میان لایه ها می بایست به وضوح تعریف و تبیین گردند .

ü  مکانیزم ادرس، یک مؤلفه مشترک میان لایه است که اجازه می دهد هر بسته از داده مسیرهای مختلف میان لایه ای را تا به مقصد بپیماید . بعضی اوقات لایه ها اطلاعات مربوط به داده ها را به ان می افزایند .

ü  لزوما محل برقراری ارتباط میان لایه ها نقطه پایانی ارسال لایه فرستنده و نقطه اغاز دریافت دو لایه گیرنده می باشد.

خطاها بخش جدایی ناپذیر لایه ها می باشند . اما برای پیغام های مهم ، شناسایی خطا و مکانیزم ان می بایست مورد نظر قرار گرفته شود تا هم اقدامات اصلاحی و هم شناسایی فرستنده در هنگام وقوع خطا صورت پذیرد

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26