چهارشنبه 1 اسفند 1397 | Wednesday 20 th of February 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
3-5-1 لایه های مدل OSI Stack

مدل مرجع OSIساختار پیشنهادی ISO  می باشد که در عرصه محیط های شبکه یک ارمان به شمار می رود. این مدل، هفت منطقه یا لایه را بروی شبکه، ترسیم و تشریح می نماید . این لایه ها ( به ترتیب موقعیت مکانی از بالاترین به پایین تر ین ) عبارتند از :

ü     لایه هفتم : لایه Applications

در این لایه، نرم افزار کاربردی کاربر قرار دارد . مواردی چون دسترسی به فایل و انتقال ان ، رقابت های مجازی پایانه ای ، ارتباطات داخلی مربوط به فرایند های درونی و مواردی از این قبیل در این منطقه انجام می پذیرد .

ü     لایه ششم : لایهPresentation

تفاوتهای موجود میان نحوه ارائه داده ها در این سطح از شبکه مورد پردازش قرار می گیرند . بعنوان مثال با پایان یافتن خط به سبک UNIXممکن است به سبک MS-DOSیا مجموعه حروف  EBCIDICبه ASCIIتبدیل گردد .

ü     لایه پنجم : لایه Session

برقراری ارتباط بین کاربردهای مختلف درون یک شبکه ( لایه هفتم )که در این لایه تحت کنترل و نظارت قرار می گیرد . ازمایش بسته داده های خارج از نوبت و برنامه و نیز برقراری و مدیریت ارتباطات دو طرفه در این لایه صورت می پذیرد .

ü     لایه چهارم : Transport

حصول اطمینان از کاربرد صحیح و درست سه لایه پائین تر و نیز ارائه یک جریان داده منطقی و واضح میان اخرین کاربر و سرویس شبکه مورد استفاده در این قسمت انجام می گیرد .این لایه پائین تر ین لایه ایست که خدمات کاربر محلی را ارائه می کند .

ü     لایه سوم : لایه Network

در این لایه مشخص می شود که نسبت داده ها ای که هم اینک از یک قسمت به قسمتی دیگر ارسال شده در طی دوره زمانی منطقی در طرف دیگر دریافت شده یا خیر . مسیرها و جریان گذر داده ها در این لایه کنترل می شود .این لایه پائین تر ین لایه در مدل OSIمی باشد که می تواند از پیکره فیزیکی شبکه بی اطلاع باشد .

ü     لایه دوم : لایه Data Link

لایه با قرار دادن و یا رها ساختن بسته های داده از خطوط ارتباطی ، شناسایی خطا و اقدامات اصلاحی و ارسال مجدد سرکار دارد. این لایه به دو بخش تقسیم بندی شده است و دو زیر لایه دارد :

-                  LLC(Logic Link Control)

خط کنترل منطقی در نیمه بالاتر لایه که وظیفه ان  چک خطوط و شناسایی خطا .

استاندارد ان IEEE 802.2می باشد.

-                   MAC(Medium Access Control)

دسترسی به خط ارتباطی در نیمه پائین تر که وظیفه ان قرار دادن  یا رها کردن  داده از خطوط کنترل می باشد .استاندارد ان IEEE 802.3 ,.4 ,.5 ,.12  و غیره می باشد.

در LANها بدلیل اینکه پروتکل های متعددی در استاندارد IEEEموجود است تصمیم گرفته شد که یک استاندارد برای برقراری ارتباط لایه شبکه بکار گرفته شود اما می بایست این توانایی را داشته باشد که بتواند با پروتکل های مختلف که از پائین با لایه Data Linkمرتبط هستند تعامل داشته باشند. راهکار حل این معضل نیز تقسیم این لایه به دو لایه MACو LLCبود . LLC خدماتی را که شبکه ارائه می کند و کارایی MAC، هم تنظیم کردن فریم ها و ارسال انها با بکارگیری پروتکل های مختلف مثل CSMA/CD (IEEE 802.3)یا Token Ring (IEEE 802.5)می باشد.

ü     لایه اول : لایه Physics

این لایه ، لایه پیچ و مهره است . اینجاست که شما با کابل ، اتصالات و مشخصه ها و علائم روبرو می شوید .

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26