پنج شنبه 2 اسفند 1397 | Thursday 21 st of February 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
3-11-1 گلوگاههای میان AFTN و AMHS

حدوداً 20 سال پیش استفاده AMHSبصورت جهانی در امد . اما در طول این دوره گذر تمام ارتباطات نیاز خواهند داشت تا قابلیت برگشت پذیری و سازگاری با کشور هایی که نیاز های خود را به AMHSتبدیل ننموده اند را داشته باشند . در مرز هر کشور یک گلوگاه مورد نیاز است تا AFTNبه AMHS  و برعکس تبدیل شود .

گلوگاه بعنوان یک جایگاه تبدیل که پیام ها با اشکال و انواع مختلف را می تواند به شکل قابل قبول در دامنه هدف تبدیل نماید عمل می کند

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26