چهارشنبه 1 اسفند 1397 | Wednesday 20 th of February 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
3-12 سامانه پیام رسانی هوانوردی طراحی شده بر اساس COTS

با توجه به شباهت هایی که میان AMHSو MMHSدر بالا بدان اشاره شد ، بر این باوریم که این راهکار پیشنهادی که در ادامه بیان می شود راهکاریست کم هزینه ، مقتضی شرایط اینده و نیز مستقل از جماعت فروشنده و تاجر که برای ارتباطات میان پیام های هوانوردی در صنعت هواپیمایی می تواند مورد استفاده قرار بگیرد .

اما چگونه می توان راهکاری بر اساس COTSرا به مرحله اجرا دراورد ؟

 پیشنهاد ما استفاده از Exchange Serverشرکت Microsoftمی باشد که توانائیها و قابلیتهای MSو  MTAرا داراست  . Exchange Serverنرم افزاری است جانبی که می تواند تمام قابلیت های لازم برای کاربرد پروتکل X.400 MTAرا داشته باشد. این ابزار جانبی زمانی که با ابزارهای انتقال OSI ATNو گلوگاههای AFTN/AMHSمنطبق با SARPs، ترکیب شوند بیشترین میزان رضایت مشتری همراه با کمترین میزان هزینه را می توانند داشته باشد .

برای هماهنگی بیشتر با سامانه AFTNموجود ، نیاز است که یک گلوگاه AFTN/AMHSتعبیه گردد تا بتوان بوسیله ان فرایند تغییرات و تحولات از AFTNبه AMHSو بالعکس را در هماهنگی نزدیک با Exchange Serverپشتیبانی نمود .

ما همچنین معتقدیم که ارائه Microsoft Outlookبه عنوان رایج تر ین ابزار مورد استفاده برای پیام رسانی کار بران که به اصطلاح ابزاریست با ویژگی « Look and Feel» می تواند تجربه کاربر را بطور قابل ملاحظه ای بهبود بخشد . استفاده از Outlookبرای مشتری ها در مجاورت تنگاتنگ با Exchange Serverنیاز به پروتکل P7را در محیط کار مشتریان حذف کرده است و در نتیجه کاهش چشمگیری در هزینه ها ایجاد کرده است

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26