پنج شنبه 2 اسفند 1397 | Thursday 21 st of February 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
3-12-1 مؤلفه های نرم افزاری طرح UA/MTA/MS

بطور خلاصه بکارگیری نرم افزار COTSشرکت Microsoftمستلزم استفاده از مؤلفه های زیر است تا بتوان در نهایت ساختار UA/MTA/MSرا در AMHSبنا نمود :

Microsoft Outlookیا Outlook web Accessبرای ارائه قابلیت Client UA

Microsoft Exchangeبرای ارائه هر دو قابلیت MTAو MS

شکل3-3 : مؤلفه های نرم افزاری

شکل3-3 : مؤلفه های نرم افزاری

 برای این مؤلفه ها و شبکه ها خط سیری مدرن برای AMHSبر اساس COTSارائه می شود .

این خط سیر دو هدف را دنبال می کند :

اولا نیاز به X.400 UAو نیز برقراری ارتباط از طریق P7در محیط های کار مشتری ها را از بین برده  و در عوض استفاده از ابزار جانبی Outlookو یا Outlook Web Access  را جایگزین نموده است.

ثانیا تعامل میان P1 X.400با دنیای بیرونی ATNرا همانطور یکه SARPsتعیین کرده حفظ نموده تا بتوان عملیاتی بودن AMHSبرای سازمان ها و کشور های دیگر متعهد به ICAOرا پشتیبانی نمود. این خط سیر، ابزاری مدرن تر ، کم هزینه تر و ظریف تر از ساختارهای سنتی و قدیمی X.400ارائه کرده و در عین حال نیاز های عملیاتی متصور برای ATNو شبکه های تحت امرش را براورده ساخته است. همچنین این خط سیر در اینده امکان استفاده از مزایای احتمالی ناشی از پیشرفتهای محتمل در روند رو به جلوی ابزار Outlookکاربر که در سایه سرمایه گذاری وسیع Microsoftدر حوزه پیام رسانی مشتری است - دور از ذهن نمی نمایاند - را فراهم کرده است که این مقیاس و اندازه از عهده فضا های سرمایه گذاری انجام شده برروی X.400 UAمتفاوت می باشد .

این ابزار راهکاری پیشرفته و نتیجه بخش در حوزه نظامی گری بوده بطوریکه بعنوان مثال در وزارت دفاع ایالات متحده از سال 1995 تا سر حد 400000 کاربر به این منطقه پا گذاشته اند و یا در انگلستان وزارت دفاع این کشور پذیرای بیش از 27000 کاربر از سال 2001 بوده است

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26